Historia – wiedza i doświadczenie

Podkowa powstała w 1987 roku, jako jedna z pierwszych firm przewozowych z kapitałem wyłącznie polskim już w demokratycznej Rzeczpospolitej. Na przestrzeni ponad 30 lat swojej działalności stała się godnym zaufania Partnerem na rynku transportowym, nie tylko w Polsce. Firma stawiała sobie kolejne wyzwania, zarówno na początku, jak i dziś. Przez lata budowała swoją pozycję rynkową głównie konkurencyjnością, innowacyjnością oraz wewnętrzną stabilizacją, wrażliwie reagując na czynniki zewnętrzne.zne.

Misja… ludzie, środowisko, technologia, świadomy zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna

Podkowa nie ograniczała się tylko do „czystego biznesu”, dbała przede wszystkim o jakość i elastyczność wykonywanych usług , dostrzegając tym samym potrzeby klientów. Zarówno partnerskie stosunki z klientami jak i dostawcami w połączeniu z dbałością o komfort, zadowolenie i rozwój pracowników pozwoliło firmie osiągnąć zaufanie rynku.

Zachęcamy do lektury fragmentu publikacji „Przedsiębiorstwa Podkowa i Euro-Truck – czyli jak z sukcesem rozwijać firmy w oparciu o relacje z pracownikami, społecznością lokalną oraz środowiskiem.” https://iped.pl/pliki/artykuly/65/Przedsiebiorstwa-Podkowa-i-Euro-Truck_mini%20kejs.pdf Praca zbiorowa: dr M. Bąk, prof.dr hab. J. Komorowski, dr hab. P. Kulawczuk, dr hab. M. Szczepaniec „ Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej” , Warszawa 2018, ISBN: 978-83-62556-13-7

Nowoczesna siedziba firmy mieści się przy drodze ekspresowej S7 w Mrokowie na terenie 3 ha Multipleksu Handlowo Serwisowego. Do dyspozycji firmy jest Serwis mechaniczny i blacharsko lakierniczy wraz pełnym zakresem usług serwisowych oraz dostępnością części i opon. Takie zaplecze pozwala firmie na natychmiastową interwencję naprawczą i efektywną dyspozycyjność taboru. Wpisując się politykę proekologiczną w siedzibie firmy 2019 roku został zrealizowany projekt „Infrastruktura do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – powietrzne pompy ciepłą i fotowoltaika” w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1 „ Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska. Projekt zgodnie z założeniem miał na celu eliminację używania pieców olejowych i przejście na OZE.

Dodatkowe zaplecze magazynowe w Grzędach przy tej samej trasie pozwala na rozwój podstawowej działalności oraz rozwój poprzez rozszerzanie działalności o dodatkowe formy aktywności.