Doświadczenie… gwarancją jakości 

Podkowie zaufało wiele firm, małych i dużych przedsiębiorstw, których referencje są najlepszym podziękowaniem za współpracę. Firma obsługuje wielu dużych polskich oraz zagranicznych klientów z różnych branż, realizując tym samym przyjętą od lat politykę elastyczności i otwartości na wciąż rosnące potrzeby i wymagania klientów. Podkowa przywiązuje dużą uwagę do jakości swych usług we wszystkich sekcjach działalności. Firmy współpracujące są stale kontrolowane pod kątem wymagań jakościowych.

Certyfikacja ISO

Aby skutecznie realizować politykę jakości, firma wdrożyła również w obszarze transportu i spedycji system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw spełniający wymagania norm ISO 28000. Certyfikat uzyskała w 2018 roku.

Nagrody i rankingi

Podkowa swoją ponad 30 letnią działalnością potwierdziła, że jest solidnym partnerem do współpracy przez wiele lat plasując się na czołowych lokatach w rankingach barażowych m.in. „LTS” Ranking Firm TSL – Rzeczpospolitej, „Book of Lists” Warsaw Business Journal i innych. 

Przedsiębiorstwo Fair Play

Podkowa od 2014 roku cyklicznie otrzymuje nagrodę – Certyfikat konkursu „Business Fair Play Award”, który wyróżnia firmę za etykę w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm i zasad „fair play” we wzajemnych relacjach firmy z kontrahentami, klientami, pracownikami oraz społecznością lokalną, władzami zarówno lokalnymi i państwowymi.

W 2017 roku oprócz Certyfikatu, Prezes Tomasz Raptis został uhonorowany dodatkowo tytułem „Ambasadora Fair Play”. Zaufanie Kapituły Programu przypieczętowane przyznaniem Certyfikatu, Podkowa z dumą przenosi na kolejne działania „fair play” w codziennych relacjach biznesowych.

Zachęcamy do lektury artykułu FORBES „Fair Play w biznesie” z dnia 28.08.2014 r. https://www.forbes.pl/auto/fair-play-w-biznesie/7dnnt3l

Certyfikaty i licencje kompetencji zawodowych

Podkowa od 1992 roku jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych – ZMPD